Kvalitetssäkring

Kvalitet är hållbarhet

Att kunna erbjuda produkter som har bra kvalité och håller som lovat är viktigt för oss. Vi har noggrant valt ut de leverantörer vi arbetar med och kontrollerat produkterna som går igenom oss.

Rör

Våra keramiska rör är av hög kvalité och håller länge. Det innebär:

  • Det blir färre stopp i produktion
  • Ni behöver använda färre rör
  • Med en högre kvalité på rören ökar säkerheten vid användning

Rören är en kritiskt komponent i produktionen som gör att det är viktigt med rätt rör för bästa effekten.

Rören är gjorda av rent material. Varje badge har sitt eget certifikat så att vi vet vad rören är gjorda av för att inte smitta slutproduktionen.

Skumdämpare

Beroende på era förutsättningar, hjälper vi till att hitta rätt skumdämpare som gör er produktion mest effektiv och använder minst skumdäparmedel, vilket i sin tur håller ner kostnaderna.

Magnesiumhydroxid

Vår magnesiumhydroxid är en av de renaste produkterna på marknaden.

Kvalitetssäkring

Vill du veta mer?

    **Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.

    Vill du veta mer?

      **Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Privacy Policy.